Položiek: 0 Zobraziť
 
0 €
(0,- Sk)
 
 

Registrácia

* Registračný email:

(túto adresu budete používať ako prihlasovacie meno)

* Heslo:

* Potvrdenie hesla:

(to isté heslo, pre kontrolu, či ste ho napísali správne)

Súhlasím so spracovaním osobných údajov na obchodné účely
"Mám viac ako 16 rokov a dobrovoľne súhlasím v zmysle čl. 6 ods. 1 písm. a) Nariadenia EP a Rady EÚ č. 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri pracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov, ďalej len „Nariadenie GDPR“) s tým, aby prevádzkovateľ Ribon,s.r.o., Halkova 1, 83103 Bratislava, ICO: 35 975 148 spracúval moje osobné údaje v rozsahu meno, priezvisko, email a/alebo záujmy o produkty za účelom marketingových a obchodnych aktivít. Súhlas je možné kedykoľvek elektronicky alebo písomne odvolať, platnosť súhlasu je udelená na obdobie 5 rokov odo dňa jeho poskytnutia. Uvedené informácie sú pre mňa zrozumiteľné a ich obsahu rozumiem."

* označuje povinné údaje

Registráciou potvrdzujete súhlas so všeobecnými obchodnými podmienkami.


alebo sa Prihláste Facebookom bez vypĺňania formulára
 
Copyright © Ribbon | Powered by Cyclone3